AvocadoStyle.pl

❤️ Z kodem: KOCHAM - 15% rabatu na wszystko + darmowa dostawa do Paczkomatów❤️

Regulamin karty podarunkowej

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH AVOCADOSTYLE.PL

§1. DEFINICJE

 1. WYDAWCA – Avo Corp. Tomasz Kwiatkowski z siedzibą; ul. Krakowska 39 lok. 173
  50-424 Wrocław, NIP 8992680797.
 1. Sklep internetowy – sklep on-line mieszczący się pod adresem www.avocadostyle.pl
 2. Karta Podarunkowa - bon towarowy otrzymywany przez Nabywcę w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości równej kwocie, na którą opiewa Karta Podarunkowa do wykorzystania w sklepie internetowym.
 3. Nabywca - podmiot, który w Sklepie internetowym dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w wysokości równiej wartości Karty Podarunkowej, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową o odpowiedniej wartości.
 4. Użytkownik - każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, który przedstawia ją do realizacji w sklepie internetowym.
 5. Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym.
 6. Regulamin - niniejszy regulamin określa zasady i warunki nabywania i realizacji Kart Podarunkowych w sklepie internetowym.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej w zamian za środki pieniężne w kwocie odpowiadającej wartości Karty Podarunkowej.
 2. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej.
 3. W celu nabycia Karty Podarunkowej Nabywca, w sklepie internetowym dokonuje płatności za pomocą przelewu na konto bankowe lub poprzez system Przelewy24 lub PayPal. Karta Podarunkowa nie może zostać nabyta przez Nabywcę przy użyciu innej Karty Podarunkowej. Wydanie Karty Podarunkowej następuje w formie pliku PDF, wysłanego na adres e-mail podany przy zamówieniu.
 4. Karta Podarunkowa zachowuje ważność na okres 3 miesięcy od jej wydania. Okres ważności Karty Podarunkowej nie może zostać przedłużony.
 5. Karta Podarunkowa zabezpieczona jest umieszczonym na niej indywidualnym kodem rabatowym. Kod ten służy do zmniejszenia ceny składanego zamówienia o wartość karty podarunkowej.
 6. Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi i wymianie na środki pieniężne w całości ani w części, na podstawie art. 38 pkt. 1 ustawy o prawach konsumenta.
 7. Karta jest jednorazowego użytku.
 8. Karta podarunkowa nie łączy się z innymi kodami rabatowymi oraz promocjami w sklepie internetowym.
 9. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą ani kartą kredytową.
 10. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich wydaniu Nabywcy.
 11. Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia w przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej po jej wydaniu Nabywcy. Zbywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa:

- może być zrealizowana wyłącznie w sklepie internetowym www.avocadostyle.pl

- nie podlega zwrotowi i wymianie na środki pieniężne,

- posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana,

- może być zrealizowana przez jej Użytkownika,

- może być zrealizowana jednorazowo.

 1. Wraz z kartą nabywca otrzyma:

- potwierdzenie wydania Karty Podarunkowej w formie e-mail,

- informację o wartości otrzymanego kodu rabatowego.

§3. ZASADY REALIZACJI KART PODARUNKOWYCH

 1. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez wpisanie kodu rabatowego podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.avocadostyle.pl
 2. W przypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej przekracza wartość Karty Podarunkowej Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy wynikającej z ceny Towarów oraz wartości środków na Karcie Podarunkowej.
 3. W przypadku, gdy cena Towarów nabywanych z wykorzystaniem Karty Podarunkowej jest niższa niż wartości na jaką opiewa Karta Podarunkowa, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania różnicy pomiędzy wartością nabytych Towarów a wartością Karty Podarunkowej.
 4. Karta Podarunkowa uprawnia Użytkownika do dokonywania jednorazowych zakupów z jej wykorzystaniem.
 5. W przypadku upływu terminu ważności Karty Podarunkowej ani Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia z tytułu niewykorzystanej Karty Podarunkowej w okresie jej ważności, w szczególności nie przysługuje roszczenie o zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.
 6. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:

- upływu terminu ważności Karty Podarunkowej.

§4. ZWROT TOWARÓW

 1. Towary nabyte w sklepie internetowym www.avocadostyle.pl podlegają zwrotowi w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru. W przypadku zwrotu Towaru, Użytkownikowi zostanie wydana nowa Karta Podarunkowa o równowartość wykorzystanej Karty.

§5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Kart Podarunkowych będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej lub mailowej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi mogą być składane listownie na adres siedziby Wydawcy, wskazany w § 1 Regulaminu lub mailowo na adres: kontakt@avocadostyle.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika lub Nabywcy, jego adres korespondencyjny lub e-mail oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 4. Składający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji lub drogę e-mail w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin Kart Podarunkowych dostępny jest w sklepie internetowym www.avocadostyle.pl
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.12.2020 i obowiązuje w odniesieniu do Kart Podarunkowych wydanych począwszy od tej daty.
do góry
Szablony Shoper Icon™ od GrowCommerce
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium